Øresund-Kattegat-Skagerrak - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 02. mai. 2013
 • 17. jun. 2015

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Interreg-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 er et av EUs tiltak for styrket samarbeid mellom grenseregioner.

Programmet er et resultat av Kommisjonens «Horisont 2020-strategi», med vekt på smart, bærekraftig og inkluderende vekst.

Interreg-programmene er ikke en del av EØS-avtalen. Derfor finansieres norsk prosjektdeltakelse ved tilskudd over statsbudsjettet, og fra de fylkeskommunene og kommunene som deltar. Norge har deltatt i Øresund-Kattegat-Skagerrakprogrammet siden 1996, mens Vestfold fylkeskommune har deltatt siden 2000.

Temaområder

Programmet for perioden 2014-2020 omfatter de 15 svenske, danske og norske regionene rundt Øresund, Kattegat og Skagerrak. Prosjektene er avgrenset til følgende fire temaområder:

1)    Forskning, teknisk utvikling og innovasjon (Innovasjon)

2)    Lavutslippsøkonomi (Grønn økonomi)

3)    Bærekraftig transport og flaskehalser i viktig nettinfrastruktur (Transport)

4)    Sysselsetting og mobil arbeidskraft (Sysselsetting)

Prosjektsøknader skal omfatte regioner fra minst to land, mens partnerne kan bestå av representanter for både offentlig forvaltning, næringsliv og ideelle organisasjoner.Programsekretariatet holder til i Gøteborg, og har også har ansvar for delområde Kattegat-Skagerrak, der Vestfold inngår.

Prosjektdeltakelse gir partnerne tilgang til utviklingsmidler, større marked, nye allianser, arbeidskraft og større kompetansemiljøer.

Flere prosjekter

I perioden 2007-2013 deltok Vestfold i følgende prosjekter:

 • Västerhavets kulturarv
 • Nordiske Cyckelbyer
 • Håndtering av CO2 i Kattegat/Skagerrak-regionen
 • Hav møter land
 • SKANKOMP Skandinavisk Kompetenceudvikling
 • MARKIS Maritim Kompetens och Innovation Samverkan
 • KRUT Kulturell mångfald, Reell integration, Unga talanger och Teknik i undervisningen
 • GNU (Grenseoverskridende Nordisk Undervisning)