Fylkesbiblioteket - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 13. mar. 2013
  • 04. okt. 2017
  • Kultur

Fylkesbiblioteket

Vestfold fylkesbibliotek er en pådriver for bibliotekutvikling i Vestfold.

Biblioteksektoren står ovenfor mange utfordringer. Utviklingen fra bøker til nettbasert informasjon og opplevelsesformidling skaper nye oppgaver for bibliotekene. Funksjon som møteplass er like viktig som tradisjonell utlånsvirksomhet. Bibliotekene skal fungere som en kulturformidler og læringsarena for alle grupper i samfunnet. Bibliotekene må være både robuste og omstillingsdyktige.

Vestfold fylkesbibliotek har ansvar for bibliotekutvikling i fylket. I samarbeid med folkebibliotekene i Vestfold har vi utarbeidet en bibliotekplan som styrer bibliotekutviklingen i perioden 2015-2018. Vi jobber sammen med bibliotekene om prosjekter og utviklingsarbeid, koordinerer samdriftsløsninger og er en stor leverandør av kurs og kompetansehevende tiltak til ansatte i folke- og skolebibliotek i Vestfold.Fagansvarlig:

Unni Wenche Minsås
Fylkesbiblioteksjef

E-post: unnim@vfk.no

Tlf. 911 58 351

Postadresse:

Vestfold fylkeskommune
Svend Foynsgt 9
3126 Tønsberg

Sentralbord:
33 34 40 00

Firma e-post:
fylkesbiblioteket@vfk.no