Felles biblioteksystem - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 15. aug. 2017
  • 15. aug. 2017
  • Kultur

Felles biblioteksystem

Bibliotekene i Vestfold har inngått samarbeid for å se på muligheten for et nytt felles biblioteksystem.

Med bakgrunn i kommunesammenslåingen i Vestfold, og det biblioteksamarbeidet som allerede er etablert, ønsker Vestfold fylkesbibliotek og Vestfoldbibliotekene å etablere et samarbeid om et nytt felles biblioteksystem med felles katalog for hele Vestfold. Målet er å bedre kvaliteten på bibliotektjenestene, bedre tilbudet til brukerne, og få en mer effektiv ressursutnyttelse. Det planlegges et prosjekt over 3 år, med oppstart høsten 2017. I første omgang skal prosjektet  kartlegge de mulighetene et utstrakt biblioteksamarbeid kan gi mellom alle folkebibliotek i et fylke. Det skal gjennomføres en mulighetsstudie med mål å utarbeide en kravspesifikasjon som grunnlag for en anbudsrunde. Forprosjektet er gitt støtte fra Nasjonalbiblioteket.

Med utgangspunkt i en felles katalog for Vestfoldbibliotekene, skal prosjektet samtidig legge grunnlag for å vurdere de mulighetene som ligger i samarbeid om felles innkjøp, felles istandgjøring av materiale, felles forhandlinger om lisenser, felles plan for samlingsutvikling og flytende bokstamme over nye kommunegrenser. For å møte framtidas behov vil brukermedvirkning vil være et viktig element i prosjektet.