Merkevarebygging og kampanjesamarbeid - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 18. apr. 2013
  • 15. aug. 2017
  • Kultur

Merkevarebygging og kampanjesamarbeid

Felles kampanjer for synliggjøring av Vestfoldbibliotekene

Vestfoldbibliotekene som en egen merkevare ble introdusert i Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 og fulgt opp i Bibliotekplan Vestfold 2015-2018. Det å gjøre både bibliotekene og bibliotektjenestene mer synlige er en viktig målsetting, samtidig som vi ønsker høyere besøk og større trykk på arrangementer og aktiviteter. Felles markedsføring med Vestfoldbibliotekenes egen grafiske profil og egne kampanjer har pågått for fullt siden 2012. Vestfold fylkesbibliotek har en koordinerende rolle i arbeidet i tillegg til å tilrettelegge for kompetansebygging på markedsføring, merkevarebygging og publikumsutvikling.

Ulike kampanjer er testet ut: Bibliotekdagene, Sommerles, Verdens bokdag, Alle på nett og E-bøker. Mange verdifulle erfaringer er gjort, og kampanjene og markedsføringstiltakene vurderes fra år til år. Sommerles er etablert som en fast kampanje. Samtlige tiltak finansieres som et økonomisk spleiselag mellom alle kommunene og fylkesbiblioteket.

Felles nettsider for Vestfoldbibliotekene ble lansert juni 2017 – vestfoldbibliotekene.no. Nettstedet skal både profilere Vestfoldbibliotekenes felles tjenester og innhold, samt det enkelte biblioteket. Det er lagt vekt på brukervennlig og funksjonelt design slik at publikum får en enkel inngang til bibliotekinnholdet. Det er et mål at nettsidene skal være til inspirasjon på mange måter. Vestfoldbibliotekene.no skal være den viktigste markedsføringskanalen for bibliotekene i Vestfold, men det jobbes også systematisk med å forbedre og øke bruk av facebook som informasjons- og markedsføringskanal.

Vestfoldbibliotekenes merkevarebygging i perioden fram til 2014 er evaluert i prosjektet Merkevare Vestfoldbibliotekene. Prosjektet ble gjennomført over tre år med midler fra Nasjonalbiblioteket og i samarbeid med Høgskolen for Buskerud og Vestfold som ansvarlige for selve evalueringene. I etterkant av høgskolens rapport og i tråd med deres anbefaling, er det jobbet spesifikt med publikumsutvikling i bibliotekene. I tillegg har bibliotekene jobbet fram en felles strategi for bruk av sosiale medier

Nøkkeltall for Vestfold viser en stabil og god bibliotekutvikling. Arrangementsvirksomheten måles spesielt. I 2016 deltok 36 000 publikummere på ulike bibliotekarrangementer.

Sommerles

Undersøkelser viser at barn som leser aktivt i sommerferien ikke bare opprettholder, men kan forbedre sin lesekompetanse i løpet av sommeren. Selv om leseglede for barna har vært minst like viktig, vil stimulering av lesekompetanse alltid stå høyt i kurs hos våre bibliotek. Sommerles startet som Vestfoldbibliotekenes felles sommerlesekampanje for alle barn i 1. – 7. klasse i 2012. I 2014 ble Sommerles digital – sommerles.no – i samarbeid med Snuti ans, og har gradvis fått utbredelse i store deler av landet. I 2017 deltok 301 kommuner fra hele landet i kampanjen.

På Sommerles.no lager barna en profil, registrerer bøker de har lest, samler poeng og digitale troféer. Bibliotekene deler ut flotte premier som lesearmbånd, magnetiske bokmerker, nøkkelringer, dogtags og frisbeer med Sommerles-trykk. Kampanjen varer fra 1.juni til 31. august hvert år. 

Vestfold fylkesbibliotek mottok i 2017 utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket til videreutvikling av Sommerles til å bli en nasjonal kampanje.