Samlingsutvikling - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 03. mai. 2017
  • 03. mai. 2017
  • Kultur

Samlingsutviklingsplan for Vestfold

Vestfoldbibliotekene utvikler en felles, regional plan for utvikling av samlingene.

Bibliotekene i Vestfold har satt ned en arbeidsgruppe rundt samlingsutvikling, som et av tiltakene i Bibliotekplan Vestfold 2015-2018:

Strategi 4.2, Tiltak 1: Utarbeide en felles plan for utvikling av Vestfoldbibliotekenes samlinger av trykte og digitale ressurser med vekt på lokal tilpasning og helhetlig perspektiv.

Hentet fra Bibliotekplanen:

«I arbeidet med bibliotekenes samlingsutvikling må det tas høyde for at e-bøker og andre digitale ressurser vil øke i omfang og bruk. Samlingene skal ha en lokal tilpassing, men samtidig inngå i et helhetlig perspektiv i Vestfold med en riktig balanse mellom trykte og digital ressurser.»

Samlingsutviklingsplanen skal se helhetlig på regionen, men den skal også kunne benyttes lokalt og ta hensyn til nye kommunestrukturer. Hovedfokus er på innbyggerne og endret mediebruk med tanke på papirbaserte og digitale ressurser.

Arbeidsgruppen har innledet arbeidet med å samle inn informasjon fra bibliotekene rundt kjernesamlinger, prinsipper ved innkjøp av media og eksisterende planer rundt samlingsutvikling. I tillegg må en samlingsutviklingsplan ses i sammenheng med andre samarbeidsområder som felles biblioteksystem.