Tilskudd, stipend og spillemidler - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 15. mar. 2013
 • 09. okt. 2017
 • Kultur

Tilskudd, stipend og spillemidler

Vestfold fylkeskommunes utviklingsmidler, stipend og spillemidler

Tilskuddsordningene er et av fylkeskommunens virkemidler for å realisere Strategisk kultur- og idrettsplan 2015-2018 (PDF).

Kommuner, profesjonelle kunstnere/miljøer og frivillige organisasjoner gis mulighet til å søke utviklingsmidler til prosjekter og satsinger innen kunst og kulturområdet. I tillegg fordeler fylkeskommunen spillemidler til kulturbygg.

Tilskudd til kunstproduksjon

Nye retningslinjer for fylkeskommunalt tilskudd innen kunst- og kulturområdet ble vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 31.08.2015.

Ref. sak HKH 21/15 http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vestfoldfk/AgendaItems/Details/204100

Prosjektene det søkes tilskudd til skal være forankret i satsingene i Strategisk kultur- og idrettsplan. Søknadsfrist for prosjekter i 2018 er 15. oktober 2017.

Målsetting for tilskuddsordningen:

 • Stimulere til økt profesjonell kunstproduksjon
 • Nå flere mennesker med kunst av høy kvalitet
 • Prege by-/stedsutvikling gjennom kunstformidling i offentlig rom og natur
 • Stimulere unge talenter

Det kan søkes tilskudd innen to områder:

Kontaktperson: Yvonne Pleym yvonnep(at)vfk.no, tlf: 33 34 40 00 / 41 62 95 66

Rammetilskudd til regionale frivillige paraplyorganisasjoner

Nettverket av paraplyorganisasjoner som er fylkeskommunens samarbeidspartnere i gjeldende Strategisk kultur- og idrettsplan, kan søke om flerårig rammetilskudd knyttet til planperioden.

Nye retningslinjer ble vedtatt av Hovedutvalg for kultur og helse 1. juni 2015. Søknadsfrist for perioden 2016-2019 var 15. september 2015. Neste søknadsfrist blir annonsert ift revidering av Strategisk kultur- og idrettsplan 2019-2022.
Retningslinjer rammetilskudd (PDF)
Søknadsskjema rammetilskudd (word)

Vestfold fylkeskommunes kultur- og idrettsstipend

Fylkeskommunen tildeler to kulturstipend og tre idrettsstipend à kr. 25 000 per år.
Kulturstipendene skal stimulere mottakerens egen kunstnerisk utvikling. Idrettsstipendene skal stimulere og videreutvikle mottakerens idrettslige ferdigheter og/eller kompetanse.

Søknadsfrist: 1. mars.

Retningslinjer (PDF)
Søknadsskjema (word)

Kontaktperson: Yvonne Pleym yvonnep(at)vfk.no, tlf: 33 34 40 00 / 41 62 95 66

Spillemidler til kulturbygg

Spillemidler til kulturbygg går hovedsaklig til profesjonelt drevne kulturhus for produksjon og formidling av kunst og kultur, men også til forsamlingshus og allaktivitetshus hvor egenorganisert kulturaktivitet er det primære formålet.


Retningslinjer - spillemidler til lokale kulturhus(PDF)
Søknadsfrist: Se egen kommune for den enkelte kommunes søknadsfrist.

Kontaktperson: Rasmus Holst Mjaugeto, kontortelefon 33 34 40 86, mobil 920 47 065 og e-post rasmusa(at)vfk.no