Askeladden - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Askeladden er en lukket base for forvaltning og forskere.
 • Anitra Fossum
 • 16. apr. 2013
 • 14. jul. 2016
 • Kulturarv

Askeladden

Askeladden er Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge.

 • Askeladden inneholder opplysninger om kulturminner og kulturmiljøer som er fredet, eller som er inne i en fredningsprosess.
 • I basen ligger også noen arkeologiske kulturminner som må undersøkes nærmere før man kan være sikker på om det er fredet.
 • Databasen er forbeholdt dem som jobber i kulturminneforvaltningen. Andre har ikke tilgang.
 • Her kan du lese mer om Askeladden (riksantikvaren.no).

Feil og mangler

Mange av kulturminnene i basen ble kartfestet og beskrevet for flere tiår siden. Det betyr at kartavmerkninger, beskrivelser og eiendomsopplysninger kan være feil. Mange arkeologiske kulturminner er enda ikke oppdaget og mangler i basen.

Kvalitetsheving av databasen i Vestfold

Tørr kvisthaug og målestokk.

Vi jobber stadig med å oppsøke arkeologiske kulturminner i terrenget, sjekke opplysningene i Askeladden og oppdatere dem der det trengs. 

Vi har gjort dette i Larvik, Sandefjord, Tjøme og Nøtterøy kommuner. Opplysningene om kulturminner i disse kommunene holder nå høy standard.

Vi har besøkt alle fredete bygninger i privat eie i Vestfold og oppdatert opplysningene om dem i Askeladden.

Bildet over: Under denne kvisthaugen ligger det en rydningsrøys og en åkerflate som er automatisk fredet. Kulturminnene blir fort glemt når de gror igjen som her. Da er det viktig å få gode kartavmerkninger slik at man kan finne dem igjen senere. Foto: Ann Kathrin Jantsch.

Bildet under: Alle fredete bygninger i Vestfold som er i privat eie, har vi oppsøkt. Dette bildet er fra Sundane i Tjøme kommune. Foto: Eivind Hanch-Hansen.

Stor hvit bygning speiler seg i sjøen En fiskebåt ligger på vannet.