SEFRAK - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Bygning fra ca 1900 på Nøtterøy. Foto: Siv Abrahamsen.
 • Siv Abrahamsen
 • 16. apr. 2013
 • 23. sep. 2016
 • Kulturarv

SEFRAK

SEFRAK er et register over bygninger oppført før 1900.

 • SEFRAK-registeret viser bygninger oppført før år 1900.
 • Det finnes drøyt 14 000 SEFRAK-bygninger i Vestfold.
 • Registeret sier ikke noe om vern eller verdi.
 • Registeret brukes i kommunenes og fylkeskommunens saksbehandling som en pekepinn om at et hus kan ha kulturhistorisk verdi.

Her kan du kan lese mer om SEFRAK på Riksantikvarens nettsider (riksantikvaren.no).

I 1975-1995 gikk det folk rundt i hele landet og beskrev bygninger oppført før år 1900. Registratorene kartla bygningene, de tok bilder og tegnet skisser. Kvaliteten på dokumentasjonen er ujevn. Registeret er likevel en viktig kilde til bygningshistorien.

Er huset ditt i SEFRAK?

SEFRAK-materiale er ikke skannet for Vestfolds del, men alle kommunene har kopi av registeret.

I Miljøstatus kan du sjekke om huset ditt er i SEFRAK-registeret. Her finner du Miljøstatus (miljostatus.no). Kryss av for SEFRAK i temalisten ”Kulturminner” nederst på siden, og zoom deg inn på kartet. Rød trekant betyr at huset er meldepliktig. De andre vises med gul trekant. Grå trekant viser at bygningen erfjernet. Hvis du klikker på trekanten, får du opp litt av informasjonen som ligger inne om hver enkelt bygning.