Her er vi! - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Kulturarvs ansatte. Bildecollage: Trude Aga Brun.
  • Rune Nordseter
  • 24. okt. 2013
  • 18. sep. 2017
  • Kulturarv

Her er vi!

Her finner du oss i Kulturarv og opplysninger om hva vi driver med. Ta kontakt hvis du trenger hjelp eller har spørsmål.

Bilde av Terje Gansum.Terje Gansum er seksjonssjef for Kulturarv. Han har ansvar for de ansatte og leder arbeidet med å effektivisere og utvikle kulturminneforvaltningen. Utdannet arkeolog med magistergrad og doktorgrad.

Tlf: 934 45 975

 

E-post: terjega@vfk.no

 

Bilde av Arild Braa Norli.

Arild Braa Norli jobber med fylkeskommunens eierinteresser i Vestfoldmuseene IKS og utviklingsprosjekter som Slottsfjellet og Kaupang. Utdannet master i samfunnsvitenskap med spesialisering i historie med fokus på rekonstruksjon av ytre ringmur på Tunsberghus. 

Tlf: 476 07 614

 

E-post: arildb1@vfk.no

 

Bilde av Ragnar Orten Lie.

Ragnar Orten Lie har ansvar for koordinering av UNESCO-arbeid og Vikingfylket Vestfold. Utdannet religionshistoriker med spesialisering i norrøn religion med fokus på endringen i gravskikk under religionsskiftet i sen jernalder og tidlig middelalder. Spesielt opptatt av falkonering og eldre jakt- og fangstmetoder.

Tlf: 948 74 875

 

E-post: ragnarortel@vfk.no

 

Bilde av Siv Abrahamsen Anholt. Siv Abrahamsen har ansvar for plansaker som kan berøre bygg og anlegg/nyere tids kulturminner i alle kommuner med unntak av Sandefjord. Utdannet historiker med spesialisering i gaveutveksling med islandske sagaer som kilder. Har norrønt og etnologi i fagkretsen. 

Tlf: 477 59 461

 

E-post: siva@vfk.no

 

Bilde av Jørgen Solstad.Jørgen Solstad har ansvar for byggesaker som kan berøre fredete bygg og anlegg og nyere tids kulturminner i Re, Tønsberg, Tjøme, Nøtterøy, Larvik og Lardal. Har bakgrunn som malerikonservator. Interessefelt er bygningsvern, historiske interiører og monumentalkunst.

Tlf: 920 63 672

 

E-post: joergens@vfk.no

 

Bilde av Cathrine Stangebye Engebretsen. Cathrine Stangebye Engebretsen har ansvar for tilrettelegging og skjøtsel av arkeologiske kulturminner og prosjektene Pilegrimsled i Vestfold og Andre verdenskrigs kulturminner. Utdannet arkeolog med spesialisering i romanske steinkirker øst og vest for Oslofjorden. Spesielt opptatt av formidling. 

Tlf: 988 83 046

E-post: cathrinese@vfk.no

 

 

Bilde av Trude Aga Brun.

Trude Aga Brun har ansvar for  arkeologiske kulturminner i større vei- og jernbaneprosjekter samt i plan- og utbyggingssaker i Larvik, Lardal, Hof, Holmestrand, Sande og Svelvik kommuner. Rådgir kommunene, tiltakshavere og utbyggere. Utdannet arkeolog med spesialisering i middelalderkeramikk. Spesielt interessert i metodeutvikling.

Tlf: 909 61 787

E-post: trudeb@vfk.no

 


Bilde av Vibeke Lia.

Vibeke Lia har ansvar for arkeologiske kulturminner i plan- og utbyggingssaker i Tønsberg, Stokke, Horten, Sandefjord, Andebu, Re, Nøtterøy og Tjøme kommuner. Rådgir kommunene, tiltakshavere og utbyggere. Utdannet arkeolog med spesialisering i et gårdslandskap i Indre Sogn fra steinalder til middelalder.

Tlf: 991 63 153

E-post: vibekel@vfk.no

 

 

Bilde av Christer Tonning.Christer Tonning har ansvar for og koordinerer gjennomføring av undersøkelser med geofysikk i hele fylket. Utdannet arkeolog med spesialisering i jernaldergravfelt i Hedrum i Larvik. Faglige interessefelt er jernalder i Skandinavia, GIS og dokumentasjonsmetodikk.

Tlf: 959 72 260

 

E-post: christert@vfk.no

 

Bilde av Julie Karina Øhre Askjem.

Julie Karina Øhre Askjem planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid. Utdannet arkeolog med spesialisering i sølvdepoter fra vikingtid og tidlig middelalder i Øst-Norge. Faglig interessefelt er vikingtid og digital formidling.

Tlf: 97 11 45 13

 

E-post: juliea@vfk.no

 

Bilde av UnaAne Ingvild Støen er prosjektkoordinator i Kulturarv. Utdannet historiker med spesialisering i temaer knyttet til andre verdenskrig. Har arkivkunnskap og statsvitenskap i fagkretsen. Spesielt interessert i prosjektarbeid og utvikling.

 

Tlf: 97 63 54 57

E-post: aneingvilds@vfk.no

 

Bilde av KatrineKathrine Eikrem har ansvar for plansaker som kan berøre fredete bygg og anlegg/nyere tids kulturminner i Sandefjord kommune, samt byggesaker i Svelvik, Sande, Holmestrand, Hof og Horten. Følger opp Riksantikvarens prosjekt Kulturminner i kommunene. Utdannet arkeolog med spesialisering på norsk bronsealder. Spesielt opptatt av bygningsvern.

Tlf: 40 28 14 63

E-post: kathrine.eikrem@vfk.no

 

Portrett av Rune Nordseter.Rune Nordseter har ansvar for formidling av Kulturarvs prosjekter og virksomhet. Lager film og interaktive fortellinger, vedlikeholder nettsider og sosiale medier. Er kunstutdannet og har over 15 års erfaring som TV-produsent. Spesielt interessert i historieformidling.

Tlf: 92 80 52 11

 

E-post: runen1@vfk.no

 

Bilde av David HillDavid Hill er arkeolog med utdannelse fra UIO, med hovedfag om urbaniseringsprosessen på Østlandet og Dr. avhandling om bosetting og statsdannelse i regionen Ionia i Lille Asia. David har lang erfaring med registrering og utgravning av arkeologiske lokaliteter i øst Norge og kommer opprinnelig fra Exeter (Devon) i England.

Tlf: 97 11 06 25

E-post: davidh@vfk.no

 

 

Billde av Kathrine

Katrine Fimreite er utdannet Arkeolog med spesialisering i arkeologisk teori og faglige perspektiver på kontroversielle tolkninger av fortiden. Katrine skal gjennomføre arkeologiske undersøkelser i forbindelse med Intercity-planen mellom Nykirke og  Barkåker. 

Tlf: 47 41 77 92

E-post: katrinejeaf@vfk.no

 

 

Bilde av GjermundGjermund Christensen er utdannet arkeolog med spesialisering i steinalder.Han skal gjennomføre undersøkelser i forbindelse med intercity planen mellom Nykirke og Barkåker, samt en rekke mindre saker i Vestfold.

Tlf: 93 84 27 85

E-post: gjermundc@vfk.no 

 

 

 

 

Bilde av Gjermund

Ellen Margrethe Storrusten er utdannet arkeolog med spesialisering i feministisk arkeologi og faghistorie. Har kunsthistorie og klassisk arkeologi i fagkretsen. Arbeider innenfor alle forhistoriske perioder fra steinalder til middelalder. Ellen jobber i kulturarv som feltarkeolog.

Tlf: 47 35 34 93

E-post:

 

 

Siv har ansvar for plansaker som kan berøre bygg og anlegg/nyere tids kulturminner i alle kommuner med unntak av Sandefjord.