Vestfold gjennom tidene - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Høst. Foto: Anitra Fossum.
  • Vibeke Lia og Siv Abrahamsen
  • 01. jul. 2016
  • 05. jul. 2016
  • Kulturarv

Vestfold gjennom tidene

Det har bodd folk i Vestfold de siste 10 000 år. Her kan du lese om de forskjellige epokene.

Historisk og forhistorisk tid

Forhistorisk tid er fra eldre steinalder til og med jernalderen. De første som interesserte seg for den eldste historien, antok at den var ensartet og med få endringer. Men i løpet av 1800-tallet forsto arkeologene at funn av stein, bronse og jern kom fra ulike perioder, og at det var mulig å finne ut hvor gamle de var. 

Historisk tid er fra middelalderen og fremover. Den inndeles etter stilarter i kunst og arkitektur, historiske hendelser og epoker. Enkelte hendelser påvirket samfunnet så sterkt at de markerer begynnelsen på en ny periode. 

Hvor får vi kunnskapen fra?

Skriftlige nedtegnelser som forteller fyldig om samfunnet, har vi fra 1600-1700-tallet og fremover. Det meste av historien bygges derfor på det folk har etterlatt seg av gjenstander, bygningsrester, graver, fangstanlegg, forlatte åkrer og andre kulturminner. Fotografier kan også vise oss hvordan det var før i tiden.

Gammelt svarthvittbilde av arbeidsfolk på et jorde. Flere av dem holder høygafler. Syv av dem står, en dame holder et lite barn på armen, et barn står blant de syv. Fire stykker sitter inntil en haug med tørt høy. Alle ser mot fotografen. I bakgrunnen ser man bygninger på Stokke prestegård og Stokke kirke.

Bildetekst: Forpakteren med familie og besøkende i høyonna på Stokke prestegård i 1910. Kirken og prestegården i bakgrunnen. Fotografiet tilhører Stokke Historielag.