Krigsfangeleiren på Mellom Bolæren - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • Anitra Fossum
  • 02. sep. 2013
  • 14. jul. 2016
  • Kulturarv

Krigsfangeleiren på Mellom Bolæren

Et av de mørkeste kapitlene i Vestfolds historie finner vi i skjærgården utenfor Nøtterøy. Midt i ferieidyllen ligger en fangeleir og en gravplass fra andre verdenskrig.

Krigsfangeleiren ligger innenfor ett av 37 spesielt utvalgte kulturmiljøer i Vestfold. Her kan du lese mer om kulturmiljøet.

Under krigen lå en krigsfangeleir på øya Mellom Bolæren. Fra desember 1944 til mai 1945 var dette som en dødsleir å regne. Flere hundre svært syke, sovjetiske krigsfanger ble sendt hit for å dø. De fikk nesten ikke mat eller legetilsyn. En del av dem ble begravd på øya, på en gravplass noen hundre meter unna selve leiren. Her finner du gravplassen i Kulturminnesøk (kulturminnesok.no). Leiren ligger der det står Kongshavnsund litt lengre sørøst på kartet .

Fangeleir sett fra sjøen. Til høyre skjul med runde tak, til venstre bygninger. Et vakttårn på bakketoppen i bakkant.

Bildetekst: Fangeleiren sett fra nordøst mai 1945. Leiren ble brent oktober 1945, men bygningsruiner og noen få rester etter brakkene og gjerdet rundt leiren står fremdeles. Foto: Carl Fredrik Christensen, Milorg. Gjengitt etter tillatelse fra Carl Ove Christensen.

Ruin av bygning i fangeleiren på Mellom Bolæren.

Bildetekst: Ruin av bygning i fangeleiren på Mellom Bolæren. Foto: Stefan Brunvatne.

Djeveløya

På folkemunne ble øya kalt Djeveløya på grunn av de redselsfulle forholdene for fangene der ute. Da Milorg åpnet leiren i fredsdagene i 1945, var forholdene rystende. En lege og en journalist som var tilstede brukte ord som "systematisk avliving" og "dødsleir" for å beskrive hva de så.

Offentlige arkiver sier at 28 døde sovjetere ble gravd opp igjen fra gravplassen og flyttet til Vestre Gravlund i Oslo i 1953. Vitenskapelige undersøkelser de siste årene viser at opplysningene er usikre.  

Arkeologiske undersøkelser

En person triller en georadar på tørr vårbakke. I bakgrunnen to personer i arbeidsklær. Svaberg i bakgrunnen.I 2012 undersøkte arkeologer gravplassen med metallsøker og georadar. Hensikten var å finne ut nøyaktig hvor de 28 gravene lå og om det kan finnes ukjente graver på stedet. Ingen entydige svar ble gitt. Men et fangemerket ble funnet (se bilde på toppen av siden). Hver fange hadde et slikt merke med et eget fangenummer hengende rundt halsen. Da fangen døde, ble den ene halvparten av merket brutt av slik at tyskerne kunne føre oversikt over de døde. Her finner du rapporten fra 2012.

Sommeren 2013 gravde arkeologene i deler av området der de hadde brukt georadar i 2012. 

Bildetekst: Arkeologer undersøker gravplassen med georadar i 2012. Foto: Anitra Fossum.

I Færder nasjonalpark

De arkeologiske undersøkelsene ble satt i gang fordi Færder nasjonalpark var under etablering. Leiren og gravplassen ligger i nasjonalparken. Det var viktig å vite mest mulig om dem for å avgjøre hvordan vi skal ta vare på dem og hvordan vi best kan dele historiene med allmennheten.

Vet du noe?

Ta kontakt med oss dersom du vet noe om leiren, har bilder eller kanskje har sett fangene selv. Vi trenger all kunnskap vi kan få.