Tunsberghus - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Rekonstruksjon av professor Johan Meyer, 1926.
  • Arild B. Norli
  • 23. nov. 2015
  • 12. jul. 2016
  • Kulturarv

Tunsberghus

I middelalderen lå kongens residens på Slottsfjellet i Tønsberg.

Borgens storhetstid

Slottet, eller borgen, på Slottsfjellet var såkalt kongelig residens i middelalderen. Borgen ble kalt Tunsberghus fra starten på 1300-tallet. Den var staselig utsmykket og godt bemannet for å ivareta kongens behov og sikkerhet. Betegnelsen «hus» viser at den hadde status som riksborg og kongelig residens. 

På Slottsfjellet er det funnet bygningsdeler som avslører at bygningene var rikt utsmykket med det ypperste av datidens byggekunst. Den første steinbygningen på Slottsfjellet var kirken som ble oppført rundt midten av 1100-tallet. Kirken ble viet St. Mikael og var i første rekke et slottskapell til bruk for kongen og hans hoff. Fra 1309 ble den ett av kongens private kapeller.

Tunsberghus var i middelalderen en av de mest sentrale riksborgene i kongeriket, og den var én av flere. Kongen og hans følge kunne reise rundt til de forskjellige slottene sine og oppholde seg der i perioder. De mest sentrale riksborgene i landet var Akershus, Bergenhus, Tunsberghus og Bohus (nå i Sverige).

Slottsfjellet og Tønsberg middelalderby er ett av de viktigste kulturmiljøene i Vestfold. Du kan lese mer om det her

Tunsberghus taper terreng

Fra 1397 var kongedømmene i de nordiske landene samlet i den såkalte Kalmarunionen. Tunsberghus mistet gradvis sin posisjon som riksborg og kongesete. Norges posisjon som selvstendig kongedømme ble også svekket. I 1503 ble Tunsberghus inntatt, revet og brent av opprørere. Borgen ble aldri bygget opp igjen.

Her kan du lese mer om Tunsberghus' rolle i senmiddelalderen (brage.bibsys.no).

Kongebesøk i nyere tid

I dag er det bare ruiner igjen av borgen på fjellet. Steiner fra den kan gjenfinnes i byens grunnmurer. Slottsfjellstårnet er byens landemerke. Det ble reist til Tønsbergs tusenårsjubileum i 1888. På tårnet står signaturene til kongene Håkon VII, Olav V og Harald V, som alle har vært der i tur og orden.

Her kan du lese mer om planene om å gjøre borgen til en middelalderpark.

Virtuell fremstilling av Tunsberghus med mur, tårn og andre bygninger.

Bildetekst: Virtuell fremstilling av Tunsberghus med mur, tårn og andre bygninger. Illustrasjon: Norsim.