Arkeologi - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • Anitra Fossum
  • 21. jan. 2014
  • 11. jul. 2016
  • Kulturarv

Arkeologi

Arkeologiske kulturminner er de eldste sporene etter mennesker før oss.

Vanligvis tenker vi på kulturminner fra før 1537 når vi snakker om arkeologi. De dekker perioden fra første gang steinalderjegere utforsket kystene og ut middelalderen og er fredet.

De fleste arkeologiske kulturminner ligger under bakken, men noen ligger over - som for eksempel gravhauger. Også på sjøbunnen finnes arkeologiske kulturminner.

Under finner du noen av de mest kjente arkeologiske kulturminnene i Vestfold.