Bygdeborger - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

Bygdeborger

Bygdeborger ligger på koller som det er vanskelig å komme opp på og med god utsikt over den nærliggende bygd. De består som regel av enkle tørrsteinsmurer. Opprinnelig var de nok forsterket med palisader. Murene finnes fortrinnsvis mot den eller de sidene der det var enklest atkomst til toppen av kollen eller åsen. Huskonstruksjoner har man i enkelte tilfelle funnet rester av innenfor murene. 

Bygdeborgene forklares vanligvis som midlertidige tilfluktssteder under urolige forhold i jernalderen, dels som festningsanlegg i utkantene av de gamle riker. Det er vanskelig å være sikker på om dette stemmer for alle. Bygdeborgene kan også ha vært steder folk har søkt til ved bestemte religiøse handlinger.  

Det er funnet mer enn 300 bygdeborger i Norge, særlig konsentrert om det sentrale Østlandsområdet, Sørvestlandet og Trøndelag. I Vestfold kjenner vi til 49 stykker. Det er bare i Hof og Svelvik kommune det ikke er kjent noen. Man antar at de fleste skriver seg fra romertid og folkevandringstid (0-570 e.Kr.). 

Todelt bilde. Til venstre store steinansamlinger rundt en furu. Til høyre en lav mur slynger seg bortover en skråning. Åpen furuskog.

Bildetekst: Rester av bygdeborg på Frøsås i Stokke. Foto: Kjersti Jacobsen.