Slik jobber arkeologene - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Blide arkeologer en nydelig sommerdag på Mølen. I bakgrunnen en av de mektige gravrøysene. Foto: Julie Karina Øhre Askjem.
  • Vibeke Lia
  • 04. jun. 2015
  • 12. jul. 2016
  • Kulturarv

Slik jobber arkeologene

Våre arkeologer bruker aldri teskje. De har mange effektive metoder å velge mellom.

Arkeologene våre leter etter ukjente kulturminner og oppsøker kulturminner som er kjent fra før. De beskriver dem og kartfester dem nøyaktig. Dette kalles registrering. Vanligvis foregår registrering i områder der det er planlagt utbygging og hvor man ikke vet nok om kulturminner på stedet.

Arkeologene bruker forskjellige metoder avhengig av landskapet de skal undersøke og hva slags funn de forventer. Dette er metodene vi vanligvis bruker:

Hvis du vil vite om det finnes kulturminner på din eiendom, kan du sjekke den nasjonale kulturminnedatabase Kulturminnesøk. Du finner den her (kulturminnesok.no).

En person står med ryggen til. Tett kratt.

Bildetekst: Når skogen står så tett som dette, er arkeologen helt avhengig av en god GPS for å få kartfestet kulturminnene. Foto: Camilla Jacobsen.