Metallsøking - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Metallsøker i bruk for å se etter gammel bebyggelse ved Hem kirke i Lardal. Det ble funnet en husmannsplass fra 17-1900-tallet. Foto: Vibeke Lia.
  • Anitra Fossum
  • 04. jun. 2015
  • 12. jul. 2016

Metallsøking

Metallsøker brukes vanligvis i dyrket mark. En erfaren person går systematisk over åkeren og lytter etter lydsignaler som viser at det ligger metallgjenstander nede i bakken. Lydsignalene kalles utslag. Utslagene undersøkes ved at et lite hull blir gravd og gjenstanden tatt opp. Dersom utslaget ligger dypere ned enn det øverste jordlaget og metallsøkeren selv ikke er arkeolog, er det en arkeolog som gjør denne delen av arbeidet.

Funnene kan være rester av jernredskap, smykkedeler eller mynter. Men det meste som gir utslag, er bruskorker og annet moderne søppel. Det krever derfor mye erfaring å skille de interessante utslagene fra de uinteressante.

Metallsøk brukes gjerne før sjakting med gravemaskin. Type funn og hvordan de fordeler seg utover jordet gir en pekepinn på hvor arkeologene bør sjakte for å finne kulturminner lenger ned i bakken. Les mer om sjakting her.

Det er ikke fritt frem for alle å bruke metallsøker overalt. Les mer om bruk av metallsøker her.

Metallsøk er én av flere undersøkelsesmetoder arkeologene våre bruker. Her finner du andre metoder.

En person går med metallsøker på et jorde rett foran en gravemaskin.

Bildetekst: På Eik utenfor Tønsberg fant vi en gullring. Metallsøker ble brukt i kombinason med sjakting. Foto: Anitra Fossum.