Flyfotografering - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Flyfotografering fra helikopter. Midt i bildet ligger Oseberghaugen. Foto: Anitra Fossum.
  • Anitra Fossum
  • 04. jun. 2015
  • 12. jul. 2016

Flyfotografering

Flyfoto brukes for å oppdage kulturminner som ligger under bakken i dyrket mark. Fra luften kan man se utpløyde gravhauger og hus som vekstforskjeller i kornet. Dette kalles vegetasjonsspor. Vetgetasjonsspor dannes der det har vært gravd hull eller grøfter i bakken i eldre tider. Etter hvert fylles dette med jordmasser med en annen sammensetning enn ellers i området. Det gjør at kornet vokser annerledes der kulturminnene ligger. Vekstforskjellene er spesielt synlige i tørre somre.

Arkeologene våre bruker et utvalg undersøkelsesmetoder når de er ute i terrenget. Her finner du dem.

Jorde med mørke ringer av forskjellig størrelse fotografert fra luften.

Bildetekst: På Odberg i Lågendalen ble et fjernet gravfelt oppdaget og fotografert fra luften. De mørke ringene er grøfter rundt gravhaugene. Grøftene har blitt fylt med kull i forbindelse med rituelle seremonier i jernalderen. Foto: Villmarksfoto, Jan Grønseth.