Georadar, magnetometer og andre høyteknologiske metoder - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
En arkeolog leter etter kulturminner med georadar og snøskuter på Borre. Foto: Christer Tonning.
 • Anitra Fossum
 • 04. jun. 2015
 • 12. jul. 2016

Georadar, magnetometer og andre høyteknologiske metoder

I en vanlig arkeologisk utgraving skaper man kunnskap ved å fjerne deler av eller hele kulturminnet. Høyteknologiske metoder skaper kunnskap uten å gjøre skade. Metodene kan brukes på både små og svært store områder.

 • Georadaren virker som et ekkolodd og sender signaler ned i bakken. Signalene sendes tilbake fra kulturminnene. Av signalene kan man lage tredimensjonale bilder av det som finnes nedi bakken.
 • Magnetometeret måler variasjoner i magnetisme mellom kulturminner og naturlig undergrunn.
 • Satellitter tar bilder av jordoverflaten fra mange hundre kilometers høyde. På bildene kan man se ukjente graver og gravfelt der det i dag er dyrket mark.
 • LiDAR-skanning foregår fra fly eller helikopter. Pulser sendes mot bakken og returneres når de treffer trær, steiner, hus eller kulturminner. Data over bakkenivå fjernes. Man sitter igjen med selve markoverflaten der man kan se kulturminnene.

Dataene fra disse metodene er svært omfattende. Mye tolkningsarbeid må gjøres manuelt. Noe kan man gjøre med spesialutviklet programvare.

Vi er partnere i det internasjonale forskningsinstituttet LBI ArchPro. Instituttet er verdensledende innen utvikling av nye, høyteknologiske metoder. Her finner du instituttets nettsider (archpro.lbg.ac.at).

Todelt bilde. Ett viser snødekte gavrøyser på Mølen. Havet i bakgrunnen. Det andre viser de samme gravrøysene med farger som markerer forskjellige høyder.

Bildetekst: Slik ser gravrøysene på Mølen ut i dataene fra LiDAR-skan. Illustrasjon: Christer Tonning og Jan Lindh.