Prøvestikking - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Arkeologen har gravd prøvestikk på en flate som lå rett ved stranden i  steinalderen. Foto: Mikael Bjerkestrand.
  • Anitra Fossum
  • 04. jun. 2015
  • 12. jul. 2016

Prøvestikking

Prøvestikking brukes når arkeologene våre leter etter steinalderboplasser. Før de går ut i terrenget jobber de med kart og gamle havnivåer for å finne ut hvor det var fint å bo i steinalderen. Boplassene lå gjerne nært datidens strand og i le for vinden.

I terrenget leter arkeologen opp steder som var velegnet å bo den gangen havet sto langt høyere enn i dag. Så graver hun/han flere prøvestikk med spade. Prøvestikk er hull i bakken som er 30-50 cm i diameter og 20-40 cm dype. Jorda blir spadd opp og såldet. Et såld er et stort sikt. I såldet kan arkeologen finne hele eller skadede pilspisser, kniver eller skinnskrapere, men som regel er det avfall fra redskapsproduksjon som ligger igjen. Arkeologene kaller dette avslag. Avfallet er små biter av flint, kvarts, bergkrystall eller andre bergarter. Ingenting annet har overlevd siden steinalderen. Alt som var laget av skinn, bein eller tekstil er vanligvis forsvunnet.

Arkeologen bruker prøvestikk uten funn og terrengformer som knauser og bratte skråninger til å avgjøre hvor stor boplassen er.

Små steinbiter i en møkkete håndflate.

Bildetekst: I et prøvestikk kan man finne små steinbiter som dette. Det er avfall fra produksjon av kniver, piler, økser og andre redskaper i steinalderen. Foto: Vibeke Lia.