Mølen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • Trude Aga Brun
 • 16. apr. 2013
 • 12. jul. 2016
 • Kulturarv

Mølen

På den ytterste utposten av Brunlanes, der Vestfoldraet forsvinner i havet, ligger et storslagent gravfelt bygd av rullestein.

 • På Mølen ligger mer enn 230 røyser av forskjellig størrelse.
 • Mange av røysene er graver fra jernalderen. Andre kan være rester av fuglefangstanlegg.
 • Mølen er skiltet og tilrettelagt for besøkende.
 • Mølen ligger innenfor ett av 37 spesielt utvalgte kulturmiljøer i Vestfold. Her kan du lese mer om hele kulturmiljøet.

Denne mektige istidsgrunn, fylt av uendelige masser av grov, rundslitt sten, danner en strand ut mot havet, og det ender i en tange, det er likesom et lite kontinent som slutter, – her slutter Vestfold. Bredt og mektig vokser det ut av knausene vest for Nevlunghavn til en mektig strand hvor åpne havet står på. Og høieste randen krones av de store gamle røiser som majestetisk og fast tegner sig i profil mot luften. 

Dette skrev A.W. Brøgger i heftet "Mølen i Brunlanes", utgitt av Norsk arkeologisk selskap i 1938.

Flere hundre røyser

På moreneryggen ligger gravfeltet med minst 230 gravrøyser og steinlegninger. Store monumentale røyser er lagt side om side med mindre røyser. Helt særegent er de lange rekkene med minst 200 smårøyser som lenker sammen de store monumentene. Disse smårøysene kan være spor etter fuglefangst for lenge siden. Det kan du lese mer om her.

På begynnelsen av 1970-tallet ble en av de skipsformete røysene undersøkt av arkeologen Sverre Marstrander. Han fant kull og 70 skipsnagler. Det var alt som var igjen etter skipsbegravelsen.  

Todelt bilde. Ett viser snødekte gavrøyser på Mølen. Havet i bakgrunnen. Det andre viser de samme gravrøysene med farger som markerer forskjellige høyder.

Bildetekst: Små og store røyser ligger spredt over et stort område. Det er vanskelig å få oversikt. Så ble Mølen skannet fra fly. Det er lett å se røysene på skanningen. Illustrasjon: Christer Tonning og Jan Lindh.

Herskerslekter

Gravfeltet på Mølen ble anlagt i jernalderen. Dette var en storhetstid i Vestfold. På 5-600-tallet trer regionale kongedømmer frem. På Borre lar herskerne seg legge i monumentale storhauger fra 600-650 og fremover. De rår over landområder, ressurser og varetransport på fjorden. Det er kanskje en lignende herskerslekt som har sin gravplass på Mølen, med god kontroll over seilleden, transport og handel til og fra innlandet.

Her finner du Mølen i Kulturminnesøk (kulturminnesok.no).

Stor gravrøys på rullesteinsstrand. En person står på toppen av den.

Bildetekst: En av de virkelig monumentale gravrøysene på Mølen. Foto: Julie Askjem.

Begravelse en konge verdig

En av de såkalte vestfoldkongene, kjent fra Snorres Ynglingesaga, kan være gravlagt på Mølen.  I skaldekvadet om Øystein Halvdansson heter det nemlig at han ble "gravlagt i steinrøys på Raets brodd, der den iskalde Vadlastrømmen kommer til vågen".

Innenfor Mølen ligger Værvågen der strømmen av brakkvann fra Skiensvassdraget kan være ganske sterk.  Dette er sier Tjodolv i følge Yngligesaga i Snorres kongesagaer: 

Og Øystein
Slått av bommen
Fór til Hel,
Lokes datter,
og nå ligger under gravrøys
 
rik høvding
på raets kant,
der hvor iskald Vadla-elva
går i vågen
hos gøtske konge

Skilting og turstier

Det er lagt ned mye arbeid både fra myndigheter og frivillige i vedlikehold av kulturminner og landskap på Mølen. Ved parkeringsplassen er det satt opp informasjonstavler om kulturminnene og geologien. I tillegg er det anlagt en utstilling om Mølens natur- og kulturarv langs stien ned mot gravfeltet. Mølen er ett av mange steder vi tilrettelegger for publikum. 

 • Ta med deg kamera! Mølen er ualminnelig fotogen.
 • Respekter kulturminnene. Ikke flytt på steiner og tenn kun bål på anvist sted. 

Fire menn og en dame spiser niste og drikker kaffe. De sitter på et berg. I bakgrunnen den store rullesteinsstranda og havet.

Bildetekst: Det er et krevende arbeid å holde busker og kratt nede. En ryddegjeng fra Kirkens Bymisjon i Tønsberg tar en velfortjent lunsjpause. Foto: Jan Lindh.

Kart over Mølen med kulturminner avmerket.

Bildetekst: Kartet viser kjente kulturminner etter kontrollregistrering i 2012. Kart: Julie Askjem.