MAZA - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Fotografi fra krigen. Fra inngangsporten til Maza. Toget har kollidert med en tysk militærtransport med ammunisjon. Foto: Egil Bexrud.
 • Siv Abrahamsen
 • 23. nov. 2015
 • 11. jul. 2016
 • Kulturarv

MAZA

Det var tysk våpenproduksjon på Langgrunn i Horten 1940–1945.

Området på Langgrunn kalles den dag i dag MAZA. Forkortelsen står for Marine Artillerie Zeug Amt Horten. Her produserte tyskerne våpen til den tyske marinen. 

MAZA ligger der det står Sjøguttskole på kartet du finner her (google.no), nærmere bestemt 2,5 kilometer sør for Horten sentrum.

Produksjon av tysk krigsmateriell

I 1940 tok tyskerne grunn fra gårdene Vold og Eik og etablerte MAZA. På MAZA ble det produsert krigsmateriell til den tyske krigsmakten frem til 1945. Det var også flere bygninger for lagring av ammunisjon. 

Området var stengt med gjerder, piggtrådsperringer, minefelt, utkikkstårn og kanonstillinger og var strengt bevoktet. Ingen nordmenn slapp inn. Nærheten til Karljohansvern og jernbanen for frakt var antakelig viktig for lokaliseringen. 

Bildet øverst i artikkelen viser inngangsporten til Maza. Et tog har kollidert med en tysk militærtransport med ammunisjon (foto: Egil Bexrud).

Hitlers plan

I Det tredje riket var det i tiden 1939-40 fokus på at ammunisjonsproduksjonen måtte økes. Hitler måtte tredoble den for å sikre seier i 1940. I krigens første seks måneder oppstod det en ammunisjonskrise. Mot slutten av krigen mot Polen var de tyske lagrene i ferd med å gå tomme, og de var for små til krigen mot Vestmaktene. I tillegg var produksjonen for liten. Hitler utnevnte derfor Fritz Todt som Riksammunisjonsminister i mars 1940 for å få opp produksjonen. 

Hitlers plan var å øke ammunisjonsproduksjonen til Luftwaffe og marinen etter at Sovjet var beseiret i operasjon Barbarossa (iverksatt i juni 1941). Den tyske ledelsen var så trygg på seier i løpet av seks måneder at de, selv før Barbarossa var begynt, planla omleggingen.

Det er i denne sammenhengen MAZA ble etablert. MAZA var en del av maskineriet som skulle sørge for at Hitlers tredje rike kunne bli virkelighet. 

MAZAs omfang

MAZA bestod av nesten 60 bygninger. Alle er nedtegnet på det tyske kartet litt lengre ned på siden. I denne artikkelen finner du en liste over hva de ble brukt til (borreminne.hive.no). En grovsortering viser denne fordelingen:

 • Tretten lagerbygninger 
 • Syv produksjonsbygninger 
 • Ni bygninger knyttet til mannskap og fasiliteter
 • Ti bygninger for oppbevaring av materiell/utstyr

Ved å sammenligne kartet med dagens situasjon ser vi at følgende bygninger fremdeles står:

 • 2: Husholdningsbygg (?), ombygd. Blir fjernet i 2016.
 • 3: Fyrrom og garasje
 • 10: Hylseverksted
 • 11: Hylselager
 • 23: Skur for oppsamling
 • 48: Offisersbolig

Veiene og områdets struktur er slik det ble anlagt av tyskerne i 1940. Langs sjøen er det fremdeles rester etter minehull, tanksperringer og luftvernstilling.

Enkelt kart.

Bildetekst: Tysk kart fra 1940-45. Kilde: Borreminne.

Tysk narrespill?

Det påstås i ettertid at aktiviteten på MAZA var lav. Bemanningen var lav sett i forhold til den omfattende bygningsmassen. De to mannskapsbrakkene alene huset omtrent hundre mann. Da er det er ikke mange igjen til å betjene en større produksjon når man trekker fra mannskap til vaktstyrker, servicetjenester og transport. 

Det kan godt være at aktiviteten ikke ble som planlagt fordi det var mangel på råvarer. Men det kan også hende at MAZA ble en del av tyskernes «narrespill». Når de allierte fløy over området, så anlegget imponerende ut. En av hensiktene kan ha vært å gi dem inntrykk av høy aktivitet og fremgang i krigen. Et annet eksempel på slikt narrespill er at tyskerne bygde tanks i papp, slik at det fra luften skulle se ut som de var godt utstyrt. De allierte gjorde det samme.

Etter krigen

I 1945-46 var tyske krigsfanger internert på MAZA. I 1962 ble det etablert Sjøguttskole her, og senere Borre Havarivernskole. Bygning nr. 48 Offisersboligen er til leie. Du finner mer informasjon om utleiemulighetene her (oslofjorden.org).  

Teksten over er basert på Egil Bexruds artikkel MAZA i Borreminne fra 2005. Du finner den her (borreminne.hive.no).

Luftvernstilling. Sjø i bakgrunnen.

Bildetekst: Luftvernstilling ved sjøen på Langgrunn. Foto: Vibeke Lia.