Vestfolds viktigste kulturmiljøer - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Gammel tegning av Larvik med havna, bebyggelsen og landskapet rundt. Ukjent tegner.
  • Anitra Fossum
  • 21. jan. 2014
  • 11. jul. 2016
  • Kulturarv

Vestfolds viktigste kulturmiljøer

37 kulturmiljøer i Vestfold er pekt ut som regionalt og nasjonalt viktige.

Alle kulturmiljøene er regionalt og nasjonalt viktige. Noen av dem har internasjonal verneverdi. I hvert kulturmiljø er det viktige kulturminner og tett sammenheng mellom dem og landskapet.

Utvalget ble gjort av oss da Regional plan for bærekraftig arealpolitikk ble laget. Her finner informasjon om planen.