Byer og handelsplasser - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • Christer Tonning og Anitra Fossum
  • 18. jul. 2013
  • 11. jul. 2016
  • Kulturarv

Byer og handelsplasser

Små og store handelsplasser, byer og enkle møtesteder til visse årstider. Sporene etter handel og vareutveksling i vikingtid er komplekse og forteller om nære forbindelser mellom kongemakt og handel. Mest kjent er Kaupang.

Kaupang

Kaupang var i vikingtiden et levende bysamfunn med 500 mennesker. Restene etter Norges eldste by ligger under jordene i Kaupangkilen i Larvik.

Heimdal 

I vikingtiden sto sjøen helt inn til handelsplassen på Heimdal. Det var det fri sikt opp til Gokstadhaugen. Restene av handelsplassen ligger fortsatt under åkerjorda. 

Tønsberg 

Tønsberg kalles Norges eldste by. Boreprøver fra jordlag sentralt i byen viser rester av bosetning fra 900-tallet. Sporene fra vikingtid begynner å gi inntrykk av at kongemakten også her hadde behov for et handels- og utvekslingssted. Én av de store gravhaugene på Haugar er da også datert til vikingtid. 

Svarthvittbilde av Tønsberg. Brygga og kanalen foran bybebyggelsen. Båter og skip ligger på vannet.

Bildetekst: Tønsberg ligger oppå rester av tidligere tiders bybosetting. På høyden i bakgrunnen, der det står en vindmølle, ligger Haugar med en gravhaug fra vikingtid. Bildet er tatt i 1862. Fotograf: Ukjent.

Den urbane underskogen

Noen bosetninger er byer. Andre må få andre benevnelser. Variasjonen i typer har økt de siste årene. Vil du vite mer kan du laste ned og lese Den urbane underskog.