Vikingskip - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Frådende hav på Mølen utenfor Larvik.
  • Anitra Fossum
  • 16. apr. 2013
  • 22. apr. 2015
  • Kulturarv

Vikingskip

Det er funnet fire vikingskip i Vestfold. Osebergskipet, Gokstadskipet, skipet i Skipshaugen på Borre og Klåstadskipet.

Her er funnstedene i Kulturminnesøk (kulturminnesok.no):

Skip som gravgave

De verdensberømte skipene fra Oseberg- og Gokstadhaugen ble gitt som gravgaver på henholdsvis 800- og 900-tallet. Skipet fra Borre er mindre kjent, men har ikke stått tilbake for de andre i sin prakt. De tre skipene forteller om kunst, håndverk, dødekult og politiske maktdemonstrasjoner.

Osebergskipet og Gokstadskipet er utstilt på Vikingskipshuset i Oslo (khm.uio.no). Funn fra Skipshaugen kan du se på Midgard historisk senter og på Vikingskipshuset. 

I en del vikingtidsgraver er den døde gravlagt med mindre båter. Arkeologene kaller dette båtgraver. Noen slike er funnet på Gulli utenfor Tønsberg. 

Skip i handelstrafikk

Klåstadskipet gikk i handel da det forliste en gang på 900-tallet i den grunne Klåstadkilen utenfor Larvik. Det var lastet med brynesteiner fra Eidsborg i Telemark. Brynesteinene var en verdifull handelsvare. Det ble oppdaget i 1893 og gravd frem i 1970. 

Du kan se Klåstadskipet på Slottsfjellsmuseet i Tønsberg (slottsfjellsmuseet.no).

Uoppdagede skip?

Vikingskip er en sjeldenhet. Likevel kan vi ikke utelukke at det finnes uoppdagede vikingskip i Vestfold. Det foregår imidlertid ikke systematiske søk.