Færder nasjonalpark 2012-2013 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Ett av småbrukene i Jensesund. Foto: Lars W. Solheim.
  • Anitra Fossum
  • 16. apr. 2013
  • 14. jul. 2016
  • Kulturarv

Færder nasjonalpark 2012-2013

Kulturminner ble kartlagt da nasjonalparken ble etablert.

I nasjonalparken ligger en leir og gravplass for sovjetiske krigsfanger, gravrøyser, fiskerbøndenes småbruk og grevens fritidsbolig. Under vann ligger mange skipsvrak fra de siste århundre. 

For å siker og formidle kulturhistorien ble det gjennomført kulturminnekartlegginger i 2012 og 2013. Les rapporten fra den arkeologiske undersøkelsen av gravplassen til sovjetiske krigsfanger her. 

Fylkesmannen i Vestfold organiserte arbeidet med å få laget verneforslaget. Vestfold fylkeskommune, Tjøme og Nøtterøy kommuner, Oslofjordens friluftsråd og grunneierne deltok underveis.

Murer etter en bygning i tett buskas.

Bildetekst: Ruin av bygning i fangeleiren på Mellom Bolæren. Foto: Stefan Brunvatne.