Geofysikkprosjektet 2006-2008 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Immo Trinks triller magnetometeret og Bengt Westergaard setter ut målesystem på Odberg i Lågendalen. Instrumentene og metodene har utviklet seg mye siden 2007.Foto: Anitra Fossum.
  • 11. des. 2014
  • 18. feb. 2015
  • Kulturarv

Geofysikkprosjektet 2006-2008

Vestfold var pionerfylke i bruk av geofysiske metoder.

Riksantikvaren plukket ut Vestfold som pilotfylke for uttesting av georadar og magnetometer. I løpet av halvannet år ble ukjente graver og kongelige festhaller fra vikingtid oppdaget. 

Arbeidet er videreført gjennom samarbeidet med instituttet LBI ArchPro som du kan lese om her