Overinspektørens hage 2010-2011 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Bein, krittpiper, kull, jern og teglstein forteller om tidlig jernverksbosetting. Foto: Trude Aga Brun.
  • 11. des. 2014
  • 15. jul. 2016
  • Kulturarv

Overinspektørens hage 2010-2011

Det var bybebyggelse i Larvik fra 1650.

En utgravning en utgravning ved overinspektørboligen til Fritzøe jernverk i Hammerdalen i Larvik ga spor etter et svært fornemt liv og mengder smie- og masovnslagg. 

Prosjektet var et samarbeid mellom Larvik Museum, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Næs jernverksmuseum og oss. Tverrfaglighet, metodeutvikling og formidling var bærebjelker i prosjektet. 

Her finner du artikkelen Mektige Gud, spar oss for en ulykke igjen. Den baserer seg på prosjektet.

Her finner du utgravningsområdet i Kulturminnesøk (kulturminnesok.no).