Kulturminner i kommunene - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
bilde av hus
  • Rune Nordseter
  • 04. nov. 2016
  • 15. mar. 2017
  • Kulturarv

Kulturminner i kommunene

Riksantikvaren har satt i gang et prosjekt som skal styrke kulturminnevernet på kommunalt nivå.

Kommunene har en svært viktig rolle som forvalter av kulturminner og kulturmiljø. Det er de som avgjør hvilke bygninger og anlegg som er viktige for lokalmiljøet og skal bevares for ettertiden. Riksantikvarens prosjekt Kulturminner i kommunen er etablert for å kartlegge og styrke kunnskapen om kulturminner gjennom tilskudd og veiledning. Meningen er å gi kommunene bedre oversikt over hvilke kulturminner og kulturmiljø de har innenfor sine grenser.

På eget ansvar

Kommunene definerer og prioriterer selv hvilke kulturminner som er verneverdige. Målsetningen med arbeidet er at kommunen får satt kulturminner på den politiske dagsordenen, og aktualisert kulturarvens rolle i samfunnsutviklingen.

Rollefordeling

Kulturarv i Vestfold fylkeskommune har en saksbehandler i vikariat for å koordinere dette arbeidet og for å hjelpe kommunene med å ta rette valg. 

Vestfolds pågående prosjekter:

Holmestrand og Hof

bilde av bygdeborgTjuvborgen i Hillestad, foto: Botne og Hof Historielag

KIK-prosjektet er å lage en kulturminneplan til byggesaksforvaltningen. Her er det blant annet fokus på stort antall kulturminner som er registrert av Botne og Hof historielag. Kommunene skal kvalitetssikre og peke ut kulturminner med tanke på fremtidige hensynssoner.

Horten kommune:

gammelt kart

KIK-prosjektet i Horten kommune er å lage en kulturhistorisk analyse av Åsgårdstrand i forbindelse med et pågående arbeid med kommunedelplan for området.

Lardal kommune

bilde av fangstanlegg for laks

KIK-prosjektet i Lardal er å lage en dokumentasjon på landskapsnivå av det historiske laksefisket i Kjærra. Dokumentasjonen skal danne grunnlag for innspill til kommunal planstrategi om felles kulturminneplan i den nye kommunen.

 

Du kan lese mer hos riksantikvaren her: