Høyteknologisk arkeologi - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Bak snøskuteren henger en slede med en georadar på. Georadaren sender tett i tett med pulser ned i bakken. Bildet er tatt utenfor det monumentale gravfeltet i Borreparken i Horten kommune. Foto: LBI ArchPro, Roland Filzwieser.
  • Anitra Fossum
  • 02. jul. 2015
  • 15. mar. 2017
  • Kulturarv

Høyteknologisk arkeologi

Moderne metoder gjør undersøkelser effektive og skaper ny kunnskap.

Nye metoder gir tidlige svar i utbyggingssaker

Høyteknologiske metoder gjør at vi kan undersøke store utbyggingsområder på kort tid. Da kan vi også gi tidlig og tydelig beskjed til kommuner og utbyggere om hvor det er enkelt å bygge ut og hvor man kommer til å støte på kulturminner. Metodene utvikles nå slik at vi kan bruke dem i vårt daglige arbeid med arkeologiske kulturminner. De nye metodene er blant annet georadar og magnetometer. Du kan lese mer om dem her.

Her kan du lese om hvorfor og hvordan vi undersøker utbyggingsområder.

Partner i forkningsinstitutt

Forskningsinstituttet Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology (LBI ArchPro) er blant verdens ledende kunnskapsmiljøer innen høyteknologisk arkeologi. Vi er partner i instituttet. Partnerskapet gjør at vi kan bidra til at metodene utvikles slik at dekker våre behov. Vi har samarbeidet med LBI ArchPro siden 2010 og ble partnere i 2014. Her finner du nettsidene deres (archpro.lbg.ac.at)

Startet i 2002

Vi brukte høyteknologiske metoder for første gang i 2002. I 2007 gjennomførte vi et pilotprosjekt innen geofysikk for Riksantikvaren. De senere årene har vi tatt de nye metodene i bruk i enkelte utbyggingssaker. Her kan du lese om undersøkelsene våre.