RPBA - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • Rune Nordseter
  • 15. mar. 2017
  • 16. mar. 2017
  • Kulturarv

RPBA - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

RPBA ble vedtatt i 2013 og er Vestfolds felles, forpliktende plan for langsiktig arealbruk fram til 2040. Planen gir føringer for arealutviklingen i hele fylket, og skal legge til rette for vekst og utvikling innenfor bærekraftige rammer.

Planen tar for seg en rekke områder innen arealplanlegging. Kulturarv er en liten, men viktig del av denne planen.

Denne filmen fra 2016 forklarer hvordan vi har prioritert våre viktigste områder:

Nå skal RPBA revideres. Formålet med revisjonen er å oppdatere og spisse RPBA som utviklingsplan og styringsverktøy. Forslag til planprogram som beskriver innhold, prosess, medvirkning og organisering av arbeidet, er vedtatt av fylkesutvalget og ligger ute til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 1. mai 2017. 

Forslaget til planprogram kan du lese her.

For mer informasjon om våre 37 viktigste kulturmiljøer, gå hit.