Vikingtid som verdensarv - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Gokstadhaugen i Sandefjord. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren.
 • Herdis Hølleland
 • 16. apr. 2013
 • 15. mar. 2017
 • Kulturarv

Vikingtid som verdensarv

Regjeringen har søkt om å få viktige kulturminner i Vestfold inn på UNESCOs verdensarvliste.

Norges kandidater til den prestisjetunge listen er Oseberghaugen, Gokstadhaugen, Borrehaugene og kvernsteinsbruddet i Hyllestad i Sogn.

Her finner du Riksantikvarens brosjyre om søknaden (brage.bibsys.no).

Søknaden returnert

Søknaden ble sendt til UNESCO i januar 2014. UNESCO sendte den videre til fagorganet ICOMOS til vurdering der. I september samme år var ICOMOS på befaring i Vestfold. De anbefalte at søknaden måtte bearbeides. I juli vedtok Verdensarvkomiteen å sende søknaden i retur. Det kan du lese mer om her.

Det er foreløpig ikke bestemt hva som skjer med søknaden fremover.

Viktige hendelser underveis

 • 2008: Arbeidet starter opp og utvikler seg til et samarbeid mellom Danmark, Island, Latvia, Norge, Sverige og Tyskland.
 • 2010: Den norske regjeringen presenterer sine kandidater til den flernasjonale søknaden.
 • 2011: Skipshaugene i Vestfold og kvernsteinsbruddet i Sogn skrives formelt inn på Norges liste over ønskede verdensarvsteder.
 • 2012: Sverige trekker seg ut. 
 • 2014: Søknaden sendes UNESCO som ber ICOMOS gjøre en faglig vurdering.
 • 2015: ICOMOS anbefaler at søknaden bearbeides.

Flyfoto av Slagendalen. Tatt tidlig om våren. Brune jorder. Slagenbekken slynger seg nedover dalen.

Internasjonalt verdensarvarbeid

Å sende inn en verdensarvnominasjon er en stor og komplisert oppgave. Ekstra krevende blir det når seks land skal samarbeide. Innsending av søknaden ble da også utsatt flere ganger.

Alle landene måtte enes om nominasjonens innhold, og alle stedenes forvaltningsplaner og intensjonsavtaler måtte være klare før innsending. Siste utsettelsen kom da Sverige trakk seg ut i 2012.

Lokalt og nasjonalt verdensarvarbeid

Det er viktig at en nominasjon har lokal støtte. Mye av arbeidet i 2011-2012 handlet derfor om forankring.

I juni 2011 tilsluttet kommunestyrene i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Hyllestad seg en felles intensjonserklæring. Den sikrer at skipshaugene og kvernsteinsbruddene bevares for fremtidige generasjoner. Det samme gjorde fylkestingene i Sogn og Fjordane og Vestfold. Erklæringen ble signert av klima- og miljøministeren, fylkesmenn, fylkesordførere og ordførere i de berørte fylker og kommuner da søknaden var ferdig.  

En lokal arbeidsgruppe har jobbet med formidling og tilrettelegging av Oseberghaugen, Gokstadhaugen og Borrehaugene. Gruppen består av representanter fra Horten, Sandefjord og Tønsberg kommuner, Vestfoldmuseene, Riksantikvaren og Vestfold fylkeskommune.

Hva er verdensarv?

17. november 1972 vedtok UNESCOs generalforsamling Konvensjonen for vern av verdens kultur- og naturarv, bedre kjent som Verdensarvkonvensjonen. Hensikten er å ta vare på spesielt viktige deler av verdens kultur- og naturarv for fremtidige generasjoner. Stedene som velges ut som spesielt bevaringsverdige, blir skrevet inn på verdensarvlisten.

Norge underskrev konvensjonen 12. mai 1977. 

Her kan du lese mer om norske steder på verdensarvlisten på Riksantikvarens nettsider (riksantikvaren.no).Borrehaugene sett fra lufta. Hvitveistepper.