Forvaltning av kirker - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Vassås middelalderkirke. Foto: Jan Lindh.
  • Anitra Fossum
  • 26. apr. 2013
  • 23. sep. 2016
  • Kulturarv

Forvaltning av kirker

Kirker behandles forskjellig alt etter hvor gamle de er.

Fredete kirker

Alle kirker bygget før 1650 er automatisk fredet. De behandles etter fredningsbestemmelsene i kulturminneloven. Noen få kirker bygd etter 1650 tid er fredet av Riksantikvaren i eget vedtak. Endringer krever tillatelse fra Riksantikvaren. Kirkelig fellesråd sender søknad via biskopen til Riksantikvaren.

Du finner alle fredete kirker i Kulturminnesøk (kulturminnesok.no). 

Bebyggelse og Husøy kirke.

Listeførte kirker

Alle kirker bygget mellom 1650 og 1850 og mange som er bygget senere, er listeført. De behandles etter det såkalte kirkerundskrivet. Du finner rundskrivet her (regjeringen.no). 

Endringer krever tillatelse fra biskopen. Kirkelig fellesråd sender saken til biskopen. Biskopen innhenter uttalelse fra Riksantikvaren før vedtak fattes. 

Her finner du alle listeførte kirker i Kirkesøk (kirkesok.no).

Bildet til venstre: Husøy kirke i Tønsberg er oppført i 1933. Den er listeført. Foto: Jan Lindh.

Veiledning

Her finner du informasjon om interiører, restaurering m.m.  (riksantikvaren.no).

Høyjord stavkirke med kirkegårdsmur. Jorder i forkant.

Bildetekst: Høyjord kirke i Andebu er Vestfolds eneste gjenværende stavkirke. Den er også den sydligste av de bevarte stavkirkene i landet. Kirkens kor er bygget på 1100-tallet og skipet på 1300-tallet. Kirken er automatisk fredet. Foto: Anitra Fossum.