Hvor gammelt er huset? - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Et trenet øye kan bedømme alder på et hus utfra stil og byggeteknikker. Foto: Eivind Hanch-Hansen.
 • Siv Abrahamsen
 • 16. apr. 2013
 • 23. sep. 2016
 • Kulturarv

Hvor gammelt er huset?

Stil og detaljer forteller om alder. Det er et spennende detektivarbeid å søke etter svaret.

Stil 

Stil og byggeskikk har skiftet gjennom tidene. Mange bygninger er oppført i overgangsfaser og har elementer fra én eller flere stilperioder. De kan også være endret eller påbygd.  Vestfold har til alle tider vært et sjøfartsfylke. Moter fra Danmark og resten av Europa kom hit raskt. Vi hadde også en overklasse nært knyttet opp mot den europeiske eliten. Alt dette gjør tidfesting vanskelig.

Grunnmur

Før 1700 var det ikke vanlig med grunnmur. I Vestfold har vi likevel mange bygninger som sannsynligvis er fra 1600-tallet og som har grunnmur. Muren er da som oftest stein lagt under tømmeret. Mellomrommene mellom steinene ble tettet etter at huset var ferdig. Murer fra 1700–1850 kjennetegnes ved godt håndverk og mindre stein enn i sveitsertiden (1850-1920). Muren kunne lages som to atskilte murer med stein og jord imellom (kistemur). I sveitsertiden ble det vanlig med hogd stein. Sveitserbygninger har ofte flotte grunnmurer lagd av blokker eller jevne bruddstein.Lite, hvitt bolighus med grønne karmer. Snø på taket. Omgitt av skog.

Bildetekst: Bolighuset i sveitserstil på Firing i Re er omsorgsfullt restaurert. Så fint kan det bli med en oppegående eier, kunnskapsfull arkitekt, dyktige håndverkere og en pott penger. Foto: Anne Merete Knudsen.

Tømmer

Laftekonstruksjonen og dimensjonene på tømmeret kan si noe om alder. Årringer kan i spesielle tilfeller tidfestes ved hjelp av såkalt dendrokronologi. 

Vinduer og dører

Gamle dører og vinduer har hasper, beslag, hengsler og låser som forteller om alder. Men husk at man byttet vinduer og rehabiliterte bygninger på 1800-tallet.

Her finner du litt vindushistorikk i et informasjonsark laget av Byantikvaren i Oslo (oslo.kommune.no). 

Bildet under til høyre: Dørhengsle fra 1700-tallet på gården Søndre Vardal i Sande. Bygningen er fredet. Foto: Anne Merete Knudsen.

Dørhengsle på hvitt treverk. Litt rusten.

Interiør

Panel, listverk, profilering, tapet, dekor og fargebruk er også elementer som kan tidfestes. 

Arkiver

Arkivundersøkelser ofte nødvendig som et tillegg til hva man kan se med det blotte øye. Du kan lete i:

 • ygningsregisteret SEFRAK
 • gamle branntakster
 • lokalhistoriske skrifter og bygdebøker
 • lokale museer

Les mer om SEFRAK her.

Gamle bilder kan også være en viktig kilde. Du finner et fotoarkiv på Norsk Folkemuseum sine nettsider (digitaltmuseum.no). Gamle postkort finner du på Narvesen sine nettsider (narvesen.no).

Svart-hvittbilde av Tønsberg. Brygga og kanalen foran bybebyggelsen. Båter og skip ligger på vannet.

Bildetekst: Tønsberg i 1862. Fotograf: Ukjent.