Fortidsminneforeningen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Forfall. Foto: Anitra Fossum.
  • 06. jun. 2016
  • 23. sep. 2016
  • Kulturarv

Fortidsminneforeningen

Eiere av kulturminner som står i fare for å gå tapt eller utsettes for betydelig forfall, kan søke på disse midlene. Søknadsfristen er 15. september.

  • Bygningene må være tilgjengelige for allmennheten og ha en plan for videre bruk.
  • Istandsettingsarbeidet bør bidra til kunnskapsoverføring av tradisjonshåndverk.

Tilskuddsordningen er del av Fortidsminneforeningens prosjekt Kulturminner for alle. Prosjektet skal styrke håndverkstradisjonene. Det startet i 2016 og varer i fem år.

Midlene kommer fra Sparebankstiftelsen DNB og fordeles av Fortidsminneforeningen. 

Her finner du mer informasjon om ordningen (fortidsminneforeningen.no)