Formidling av kulturarv - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Jærbuen. Foto: Vestfoldmuseene.
 • Arild Braa Norli
 • 16. apr. 2013
 • 13. sep. 2017
 • Kulturarv

Formidling av kulturarv

Profesjonelle formidlere og frivillige lag og foreninger kan søke på disse fylkeskommunale midlene. Søknadsfristen er 15. oktober.

Prioriteringer og krav

Prosjektene skal være knyttet til satsingene i Strategisk kultur- og idrettsplan 2015-2018, ha regional betydning og komme fylkets befolkning til gode. Her finner du planen (pdf).

Dette er viktige satsingsområder for perioden 2015-2018:

 • bygge vikingfylket Vestfold
 • krigens kulturminner
 • sjøfart og maritim kulturarv
 • bruke kulturarven til å berike byer og tettsteder

Søknad og rapportering

Søknaden skal inneholde budsjett med forventede kostnader, inntekter og egeninnsats. Du kan ikke forvente støtte på mer enn 50% av budsjett. Vi gir først og fremst tilskudd til prosjekter som gjennomføres første kalenderår etter søknadsfristen. Alle som får utviklingsmidler, må godta ordningen med ledsagerbevis for funksjonshemmede.

Vi gir ikke støtte til ordinær drift eller aktivitet, heller ikke utgivelser av litteratur eller musikk.

Søker har ansvar for rapportering og regnskap. Rapportskjema skal sendes inn senest tre måneder etter at prosjektet er gjennomført. Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskapet.

Her finner du søknadsskjema og retningslinjer.

Ta kontakt med Arild Braa Norli hvis du har spørsmål. Her finner du kontaktinformasjonen hans.