Norsk Kulturminnefond - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Brekke gård i Våle. Foto: Jørgen Solstad.
 • Anne Merete Knudsen
 • 16. apr. 2013
 • 14. sep. 2016
 • Kulturarv

Norsk Kulturminnefond

Private eiere, ideelle organisasjoner, stiftelser, foreninger og kommuner kan søke på disse fondsmidlene. Søknadsfristen er 1. november.

 • Søker må selv eie eller ha ansvar for verneverdige kulturminner og kulturmiljøer.
 • Kommuner kan søke for kulturminner de selv eier. 

Norsk Kulturminnefond er statlig og ble opprettet av miljøverdepartementet.  Det er renter av fondskapitalen som deles ut. Bidraget utgjør gjennomsnittlig 30% av totalkostanden til de prosjektene som får støtte.

Dette kan du få støtte til

 1. Kulturminner og kulturmiljøer som er definert som verneverdig av kulturminnemyndighetene.
 2. Kulturminner og kulturmiljøer som er regulert til hensynssone i kommunale planer.
 3. Kulturminner og kulturmiljøer som ligger i områder fredet etter naturvernloven der verneformålet omfatter kulturminner og kulturmiljøer.
 4. Automatisk fredete kulturminner.
 5. Vedtaksfredete eller midlertidige fredete kulturminner.
 6. Fredete kulturmiljøer.
 7. Verneverdige fartøyer.

Prosjekter som omfatter dokumentasjon, formidling og håndverk, kan bli prioritert hvis de er koblet til ett eller flere objekter og områder i punktene 1-7.

Her finner du mer informasjon om kriterier og søknad (kulturminnefondet.no).

Ta kontakt med Siv Abrahamsen eller Jørgen Solstad hvis du har spørsmål. Her finner du kontaktinformasjonen deres.