Verneverdige kulturminner - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Bakgaten 6 i Holmestrand. Foto: Anne Merete Knudsen.
 • Siv Abrahamsen
 • 16. apr. 2013
 • 16. aug. 2016
 • Kulturarv

Verneverdige kulturminner

Private eiere og stiftelser kan søke på disse fylkeskommunale midlene. Søknadsfristen er 1. oktober.

 • Ordningen dekker verneverdige kulturminner, ikke fredete. Verneverdige kulturminner er bygninger, steingjerder, båter og mange andre kulturminner. 
 • Hensikten er å sikre et mangfold med spredning i geografi, historiske epoker og type kulturminner. 
 • Vestfold fylkeskommune deler ut 1.000.000 kr hvert år.

Prioriteringer og krav

Bygninger i verneområder har forrang, og vi prioriterer prosjekter som gir kunnskapsoverføring mellom håndverkere.

Arbeidene må skje etter antikvariske metoder. Det vil si at man reparerer i stedet for å bytte ut, og at man bruker tradisjonelle eller opprinnelige materialer og metoder. Det er også mulig å få støtte til tilbakeføring basert på sikker dokumentasjon. 

Hvordan du søker

Her finner du søknadsskjema og retningslinjer.

Søknaden sendes oss på postmottak(at)vfk.no eller som vanlig post til Vestfold fylkeskommune, postboks 2163, 3103 Tønsberg.

Kontakt én av disse hvis du har spørsmål: