Geofarer - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 15. mar. 2013
  • 29. apr. 2013
  • Miljø og klima

Geofarer

Geofarer omfatter skred og flodbølger, naturlig radioaktivitet og radongass, metaller i drikkevann og jordskjelv.

Vestfold fylkeskommune har sammen med Buskerud og Telemark fylkeskommuner en egen regiongeolog, som gjennom flere år har samarbeidet med Norges geologiske Undersøkelse (NGI), Norges vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og Norges Geotekniske Institutt (NGI) om skred og flodbølger.

Det formelle ansvaret for skred og flodbølger ligger hos NVE, men samarbeidet videreføres. 

Nyttige lenker:

Regiongeologens strategiplan