Regional plan for klima og energi - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 21. jun. 2013
  • 22. mar. 2017
  • Næring

Regional plan for klima og energi

Målet med planen

Regional plan for klima og energi og handlingsprogrammet for 2016 er nå lagt fram for politisk behandling. Planen fokuserer på innsats og tiltak fra 2015 til 2020.
Planen omfatter hele Vestfold-samfunnet, og mange samfunnsaktører og sektorer har vært involvert i planarbeidet. Det er konkretisert problemstillinger og innsatsområder innen følgende temaer:

1.    Mer produksjon av fornybare energiressurser
2.    Redusere utslipp fra vegtrafikken
3.    Utvikle flere energieffektive bygg
4.    Støtte kommunens innsats for klimatilpasning
5.    Utvikle felles kompetanse, finansiering og samhandling

Regional plan for klima og energi er utarbeidet i tett samarbeid med Vestfold klima og energiforum. Forumets daglige har i perioden mai 2014 til september 2015 vært utlånt til Vestfold fylkeskommune i 30% arbeidstid for å være prosjektleder i planarbeidet.

Vestfold klima og energiforum

Hva skjer nå?

Planen med første år handlingsprogram ble sendt på høring i april med frist 10 september. Det er mottatt 16 konstruktive og gjennomarbeide høringsuttalelser. Basert på mottatt høringsuttalelser, møter med sentrale aktører og innspillskonferanse, legges justert forslag til regional plan fram for politisk behandling av Fylkestinget i desember.

Om planen vedtas, gjenstår det viktigste arbeidet – å følge opp planen og gjennomføre første års handlingsprogram. Handlingsprogrammet har 16 tiltak som involverer en rekke sentrale aktører i Vestfoldsamfunnet.

Veileder for lokal håndtering av overvann i kommuner (PDF)


Forslag til planprogram Høring planprogram Planprogram vedtatt av fylkestinget Forslag til plan Regional plan på høring

Prosjektleder Jon Østgård, Vestfold Klima og Energiforum/Vestfold fylkeskommune
E-post:   fmvejos(at)fylkesmannen.no

Prosjektmedarbeider Live Ruud,
Vestfold fylkeskommune
E-post: liveru(at)vfk.no

Telefon: 33 34 41 00