Høring forslag til planprogram - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 29. nov. 2013
  • 20. apr. 2015
  • Næring

Høring forslag til planprogram

Høringsfrist 31. mars 2014

Fylkestinget vedtok 12. desember 2013 å sende forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser i §§ 4 og 5.
Kommunene i Vestfold, regionale myndigheter, næringsliv, interesseorganisasjoner, utdanning, forskning og fagnettverk (m. fl.) har fått planprogrammet for denne regionale planen, til høring og offentlig ettersyn.

Det er særlig ønskelig å få tilbakemeldinger på aktuelle temaområder i planarbeidet (kapittel 5), innhold i en regional plan (kapittel 6), aktuelle problemstillinger (kapittel 7) og organisering av planarbeidet slik at det blir godt forankret hos sentrale aktører.

Når vi har mottatt høringssvarene, disse er tatt hensyn til og et endelig planprogram er vedtatt av fylkestinget, vil aktørene samarbeide om å utforme en endelig plan og det første årlige handlingsprogrammet.