1. Innledning - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 06. feb. 2014
 • 06. feb. 2014
 • Næring

1. Innledning

1. Innledning
2. Formål med planarbeidet
3. Formell ramme og føringer
4.Geografiske og tematiske avgrensninger og koblingspunkter
5. Aktuelle temaområder i planarbeidet
6. Innhold i en regional plan for klima og energi
7. Aktuelle problemstillinger
8. Kunnskapsgrunnlag
9. Organisering og framdrift.

Dette er forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Oppdraget om å utarbeide planen er gitt i regional planstrategi, vedtatt av Fylkestinget i 2012, etter en bred høring i vestfoldsamfunnet. Den regionale planstrategien ble vedtatt 8. november 2012 (Fylkestingssak 59/12).

En regional plan utvikles i flere faser. Dette er hovedfasene:

 • Oppstart og utarbeidelse av planprogram som beskriver innhold i planen og innretning av planprosessen.
 • Utarbeidelse av planforslag.
 • Høring og endelig vedtak av plan.
 • Regional plan for klima og energi forventes vedtatt i september 2015.

Fylkestinget er planmyndighet for regionale planer. Regionale planer er likevel ikke ”fylkeskommunens plan”, men et felles strategisk verktøy for hele regionen – eller fylket. Stat og berørte kommuner har i følge loven både rett og plikt til å delta i utarbeidelsen av regionale planer. Andre aktører inviteres med. Også i utarbeidelsen av dette planprogrammet har mange aktører vært involvert. Det har vært orientering og drøfting med:

 • rådmannsutvalget i KS Vestfold 24. september 2013
 • Verdiskaping Vestfold 18. september 2013
 • fylkesutvalget 19. september 2013
 • Innspills-konferanse 17. oktober 2013
 • Styret i Vestfold Klima og Energiforum 30. oktober

Alle berørte parter får dette planprogrammet på høring, og uttalelsene til planprogrammet er bidrag til å gi retning og kraft i planprosessen. Vestfold fylkeskommune håper på konstruktive innspill til planprogrammet. Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Vestfold fylkeskommune på epost: firmapost@vfk.no. Merk gjerne henvendelsen Regional plan for klima og energi.

Høringsuttalelser sendes: Vestfold fylkeskommune, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsber