2. Formål med planarbeidet - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 06. feb. 2014
  • 06. feb. 2014
  • Næring

2. Formål med planarbeidet

1. Innledning
2. Formål med planarbeidet
3. Formell ramme og føringer
4.Geografiske og tematiske avgrensninger og koblingspunkter
5. Aktuelle temaområder i planarbeidet
6. Innhold i en regional plan for klima og energi
7. Aktuelle problemstillinger
8. Kunnskapsgrunnlag
9. Organisering og framdrift.

Formålet med planarbeidet er å fremme klimavennlig energibruk og produksjon, og dermed redusere utslippet av klimagasser fra Vestfoldsamfunnet.

Gjennom en konkretisert plan med et resultatorientert handlingsprogram vil vi søke å gjennomføre tiltak som bygger opp under det overordnede hovedmålet – å redusere klimagassutslippene. Parallelt med planarbeidet pågår det en rekke prosesser og gjennomføring av tiltak, som planarbeidet vil støtte opp under.

I utarbeidelse av planen vil vi invitere til dialog med en rekke private og offentlige aktører og arenaer. Gjennom planprosessen skal det skapes felles forståelse og enighet mellom det offentlige virkemiddelapparatet og myndigheter forøvrig, næringsliv, interesseorganisasjoner, utdanning og forskning, fagnettverk, m. fl. I utarbeidelsen av de årlige handlingsprogrammene blir det viktig å plassere disse rollene og ansvaret på rett aktør/gruppe aktører, slik at gjennomføringsevnen blir så god som mulig.

Hvis aktørene lykkes i et godt samarbeid om denne planens tematiske områder, vil det også gi store positive effekter for andre viktige samfunnsmå