8. Kunnskapsgrunnlag - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 06. feb. 2014
  • 06. feb. 2014
  • Næring

8. Kunnskapsgrunnlag

1. Innledning
2. Formål med planarbeidet
3. Formell ramme og føringer
4.Geografiske og tematiske avgrensninger og koblingspunkter
5. Aktuelle temaområder i planarbeidet
6. Innhold i en regional plan for klima og energi
7. Aktuelle problemstillinger
8. Kunnskapsgrunnlag
9. Organisering og framdrift.

Mye generell fagkunnskap er presentert som grunnlag for Regional planstrategi. Innen klima- og energisektoren er det til dels mangelfull faktakunnskap om status og utvikling over tid på et tilstrekkelig geografisk detaljeringsnivå. Innsikten i viktige forklaringsfaktorer, som ofte er vanskeligere å tolke og forstå, er en stor utfordring. Hvilke krefter og prosesser er drivere i den utvikling vi kan observere statistisk og gjennom prognosearbeid, og som man eventuelt kan søke å påvirke? Denne typen analyser vil bli utført i planprosessen.

Det vil være behov for å utvikle ny kunnskap i fellesskap under planprosessen, og lage prosesser for kunnskapsspredning i tillegg til å frambringe, tolke og forstå kunnskap. Planprosessen må være kunnskapsbasert, og kunnskapen som utvikles og brukes i prosessen må deles mellom alle deltakende aktører.
Som et vedlegg til dette forslaget til planprogram er det utarbeidet en foreløpig kunnskapsoversikt for en rekke av de problemstillingene som det er aktuelt å arbeide videre med.