9. Organisering og framdrift - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

 • 06. feb. 2014
 • 06. feb. 2014
 • Næring

9. Organisering og framdrift

1. Innledning
2. Formål med planarbeidet
3. Formell ramme og føringer
4.Geografiske og tematiske avgrensninger og koblingspunkter
5. Aktuelle temaområder i planarbeidet
6. Innhold i en regional plan for klima og energi
7. Aktuelle problemstillinger
8. Kunnskapsgrunnlag
9. Organisering og framdrift.

9.1 Aktørene som forventes å bidra:

 • Kommunene i Vestfold
 • Fylkeskommunen
 • Regionale statlige myndigheter
 • Høgskolen i Vestfold (Høgskolen i Buskerud og Vestfold fra 2014)
 • Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd
 • Ideelle - frivillige organisasjoner
 • Næringslivsorganisasjoner - NHO, LO, Vestfold Bondelag, Bonde og småbrukarlaget, bransjeorganisasjoner mfl.
 • Massemediene i Vestfold

9.2 Organisering: Styringsgruppe: Fylkesutvalget

 • Prosjektansvar: Fylkesrådmannen ved ass.dir. Jørn Rangnes
 • Referansegruppe: Styret i Vestfold Klima- og Energiforum
 • Prosjektleder: Jon Østgård, Vestfold Klima og Energiforum/Vestfold fylkeskommune
 • Prosjektsekretær: Live Rud, Vestfold fylkeskommune

9.3 Medvirkning Det legges opp til bred medvirkning gjennom hele planprosessen:

Større, åpne konferanser for informasjon, innspill og drøfting
Egne møter etter invitasjon fra medvirkende aktorer som kommuner, statlige etater, bransjeorganisasjoner m.m.
Faglige workshops der også ekstern fagekspertise trekkes inn for å bistå.
Det legges opp til stor grad av kommunikasjon via egne nettsider så vel som massemedia, basert på en egen kommunikasjonsstrategi for planarbeidet.

9.4 Framdrift

Planprosessen vil i hovedtrekkene bli gjennomført i flere faser, som i en viss grad også vil måtte gripe inn i hverandre tidsmessig. Planprosessen, med fylkesrådmannens forslag til plandokument, avsluttes i mars 2015. Følgende tentative framdrift danner utgangspunktet for arbeidet:

 • 1. gangs behandling av planprogrammet des. 2013
 • Høring av planprogrammet ut mars 2014
 • Endelig vedtak av planprogram mai 2014
 • Etablering av tematiske arbeidsgrupper mai 2014
 • Fakta og kunnskapsgrunnlag, ferdig produsert juli 2014
 • Innretninger og mål, satsingsområder og strategier januar 2015
 • Handlingsprogram, tiltak for å realisere valgte prioriteringer februar 2015
 • Administrativt forslag til plan foreligger ferdig mars 2015
 • Høringsfase og politisk behandling
 • Forslag til plan og handlingsprogram 1. gangs behandling april 2015
 • Høringsperiode ut juli 2015
 • Endelig planvedtak sept. 2