7. Handlingsprogram knyttet til en Regional klima og energiplan - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 06. feb. 2014
 • 28. jul. 2014
 • Næring

7. Handlingsprogram knyttet til en Regional klima og energiplan

 1. Sammendrag
 2. Innledning
 3. Det globale klimabildet
 4. Formål og rammer for planarbeidet
 5. Mål og innhold i en regional plan for klima og energi
 6. Satsingsområder i planarbeidet
 7. Handlingsprogram knyttet til klima- og energiplanen
 8. Kunnskapsgrunnlag
 9. Organisering og framdrift
 10. Formelle rammer og føringer

Til en vedtatt regional plan skal det lages handlingsprogram som rulleres årlig. Det første handlingsprogrammet legges fram sammen med det endelige planforslaget. Det årlige handlingsprogrammet rapporteres i forhold til måloppnåelse.

Handlingsprogrammet skal bestå av konkrete tiltak for å gjennomføre planen og hvilke aktører som har et ansvar for gjennomføringen. Gjennomføring av handlingsprogrammet blir med andre ord et samspill mellom de aktørene som er aktuelle og i forhold til aktuelle tiltak.

Ressursinnsatsen i form av økonomi vil bli synliggjort så langt det er mulig og formålstjenlig i den regionale planen, og handlingsprogrammet skal tydeliggjøre dette.

Fylkeskommunens egen virksomhet vil også omfattes av planen og handlingsprogrammet.