2. Innledning - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 06. feb. 2014
 • 28. jul. 2014
 • Næring

2. Innledning

 1. Sammendrag
 2. Innledning
 3. Det globale klimabildet
 4. Formål og rammer for planarbeidet
 5. Mål og innhold i en regional plan for klima og energi
 6. Satsingsområder i planarbeidet
 7. Handlingsprogram knyttet til klima- og energiplanen
 8. Kunnskapsgrunnlag
 9. Organisering og framdrift
 10. Formelle rammer og føringer

 

Dette er forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Oppdraget om å utarbeide planen er gitt i regional planstrategi. Den regionale planstrategien ble vedtatt 8. november 2012 (Fylkestingssak 59/12).

 En regional plan utvikles i flere faser. Hovedfasene er:

 • Oppstart og utarbeidelse av et planprogram som beskriver innhold i planen og innretning av planprosessen
 • Utarbeidelse av planforslag
 • Høring og endelig vedtak av plan med handlingsprogram

En Regional plan for klima og energi med det første handlingsprogrammet forventes vedtatt i september 2015, og vil gjelde for perioden 2015 – 2020. Fylkestinget er planmyndighet for regionale planer. Regionale planer er likevel ikke ”fylkeskommunens plan”, men et felles strategisk verktøy for hele regionen – eller fylket. Stat og berørte kommuner har i følge loven både rett og plikt til å delta i utarbeidelsen av regionale planer. Andre aktører inviteres med.

I utarbeidelsen av dette planprogrammet har mange aktører vært involvert. Det har vært orientering/drøfting med:

 • rådmannsutvalget i KS Vestfold 24. september 2013
 • Verdiskaping Vestfold 18. september 2013
 • Innspills-konferanse 17. oktober 2013
 • Fylkesutvalget 5. desember og fylkestinget 19. desember 2013
 • Næringsforeningene i Vestfold januar 2014
 • Vestfold Bondelag og Vestfold bonde- og småbrukarlag, mars 2014
 • Partnerskapsmøtet i Vestfold Klima- og Energiforum, mars 2014
 • Styret i Vestfold Klima og Energiforum som prosjektets referansegruppe, sist 10. april 2014
 • Verdiskaping Vestfold 26. februar 2014