Havkonferansen 2014 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 19. aug. 2014
  • 18. nov. 2015
  • Næring

Havkonferansen 2014

13.-14. oktober i Tønsberg

Havkonferansen arrangeres 13.-14. oktober i Tønsberg og har til hensikt å være en høringskonferanse for regional vannforvaltningsplaner for vannregionene Vest- Viken, Glomma og Agder med fokus på kystvannet.

Konferansen skal formidle sammenhenger mellom land og hav og kunnskap om havområdet ytre Oslofjord og Skagerrak/ Kattegat. Samordning og koordinering av ressursene for økt innsats skal gjøre vannforvaltningsarbeidet til en målrettet arbeidsform og sikre et godt vannmiljø.

Målgruppe: Konferansen er åpen for alle og tar særlig sikte på å gi et godt grunnlag for å avgi uttalelser til planene, - kommuner, - statsetatene,- politiske partier, fylkesutvalg, relevante politiske utvalg i kommunene, ideelle råd, lag og foreninger, media, allmenhet.

Tid og sted: 13.-14. oktober på Quality Hotell Tønsberg, med middag på Bolærne.

Arrangør: Vannregionene Vest-Viken, Glomma og Agder.

Foreløpig program (PDF)

Påmelding til konferansen
(empatix.no)

Presentasjoner fra konferansen finnes her (vannportalen.no)