Entreprenørskap - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 15. mar. 2013
  • 18. mai. 2017
  • Næring

Entreprenørskap

Entreprenørskap handler om å etablere og utvikle ny forretningsmessig virksomhet. Dette er viktig for å lykkes i vår tids kunnskapsøkonomi, som er preget av høy endringstakt i både teknologi og markedsbehov.

Fylkeskommunen bidrar til nyskaping både som nettverksbygger og med tilskudd til operatører. I tillegg påvirker også fylkeskommunen innovasjonskulturen i Vestfold gjennom arbeidet med entreprenørskap i hele utdanningsløpet.

Fylkeskommunen tar initiativ til og gir økonomisk støtte til aktører som yter direkte bistand til etablering og innovasjon, som Sicilia, Ungt Entreprenørskap, Start i Vestfold og Gründernettverket.

Fylkeskommunen bidrar også gjennom virkemiddelapparatet, som premissgiver, bestiller og medeier i Innovasjon Norge.