Forskning - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 21. mar. 2013
  • 09. aug. 2016
  • Næring

Forskning

Forskning er å øke kunnskap på en systematisk og etterprøvbar måte. I kunnskapsøkonomien er forskning avgjørende for næringsutvikling, god offentlig forvaltning og planlegging.

Fylkeskommunen fikk gjennom forvaltningsreformen ansvar for regional forskning og innovasjon. For å styrke regional forskning og samspillet mellom næringsliv, høyskoler og regionen er det opprettet Regionale forskningsfond fra 2010. Vestfold er en del av Oslofjordfondet, der privat næringsliv er hovedmålgruppe ved siden av offentlig sektor.

Fylkeskommunen anvender i økende grad forskningsbasert kunnskap, og er i dag en sentral aktør både som oppdragsgiver overfor forskningsmiljøene og som medansvarlig for kompetanseutvikling på mange fagområder.

Regjeringen vil i samarbeid med fylkeskommuner og kommuner legge til rette for forskning på viktige tjenesteområder. Det er behov for å styrke regionalt samarbeid mellom fylkeskommuner, kommuner og universiteter og høyskoler for å drive utvikling av metoder og verktøy innen regional utvikling, helse, aldring og omsorg, folkehelse og undervisning. Tverrvitenskapelig forskningssamarbeid skal vektlegges.

Vestfold fylkeskommunes strategi for forskning og utvikling og innovasjon (PDF)

Nyttige eksterne lenker:

Forskningsmeldingen 2013 Meld.St. 18 (2013-2014)

Høgskolen i Sørøst Norge