EU-koordinator - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 15. mar. 2013
 • 23. mai. 2013
 • Forskning

EU-koordinator

Mulighetene for økonomisk støtte til forskning og innovasjon gjennom EU er mange, men veien fram kan synes lang uten bistand fra en EU-koordinator.

EU-koordinator Thomas Slagsvoll informerer om ulike rammeprogram i EU, bygger broer mellom forskningen og næringslivet, og motiverer og hjelper både bedrifter, forskningsmiljøer og andre som ønsker å søke økonomisk støtte fra EU med søknader, oppfølging og rapportering.

Stillingen er et spleiselag mellom Høyskolen og Fylkeskommunen og en del av Vestfolds satsing på økt forskning, innovasjon og næringsutvikling nasjonalt og internasjonalt både ved høgskole og i privat og offentlig sektor.

De viktigste målsettingene

 • Økt deltagelse i Horizon 2020 og andre EU-finansierte programmer
 • Økt kvalitet i prosjektutvikling og søknadsprosesser
 • Økt fokus på innovasjon i offentlig sektor
 • Høyere kvalitet i den profesjonsrettede utdanningen

De viktigste tiltakene

 • Synliggjøre og mobilisere til EU-engasjement
 • Informere og lage møteplasser for dialog
 • Stimulere FoU-miljøer til å søke EU prosjekter og/eller engasjere seg i internasjonale nettverk
 • Gi råd, tips og eventuelt hjelp i søknadsprosess og prosjektgjennomføring
 • Bidra til samhandling og koordinering av FoU-arbeid og internasjonale aktiviteter i Vestfold med relevante aktører

Lenker

HIVE om EU-koordinatoren (hive.no)

Arrangementskalender (hive.no)